Vertrouwenscontactpersoon

 
Mijn naam is Khadija Ouali, 31 jaar oud. Ik ben moeder van 2 dochters die beide lid zijn van T.O.N.I.D.O.. 15 jaar lang werk ik met plezier in de kinderopvang. Op verzoek van het bestuur ben ik sinds november 2021 vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij T.O.N.I.D.O.. Ik heb hiervoor de cursus VCP gedaan bij het NOC*NSF Academie voor Sportkader. Daarvoor heb ik een certificaat behaald. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen de vereniging en met plezier zijn sport kan beoefenen. Ik hoop hiermee mijn deel daartoe bij te kunnen dragen.
 
Wat is en wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Als je een melding hebt over het gedrag van iemand binnen de vereniging kun je contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De klacht kan gaan over een medesporter, een trainer, een leider, een bestuurslid, een vrijwilliger of een ouder. Eigenlijk dus over iedereen die zich binnen de vereniging beweegt. Je melding kan o.a. gaan over pesten, ongepast gedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie. Eigenlijk over al het gedrag waardoor jij je niet prettig en veilig voelt binnen de vereniging. Als je met mij contact opneemt, bespreken we samen je melding.
 
Als VCP luister ik naar jouw verhaal en samen met jou kijk ik hoe jouw melding het beste aangepakt kan worden. We kijken of je het probleem zelf kan oplossen of dat je er hulp bij nodig hebt. We bekijken samen welke stappen je zou kunnen nemen, of ik denk mee wie jou zou kunnen helpen. Mijn rol is een luisterend oor voor jou te zijn en als wegwijzer te functioneren: welke weg zou het beste zijn om in te slaan?
 
Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon, je trainer of het bestuur. Maar het kan ook zo zijn dat jouw melding zo ernstig is, dat je beter naar een ander persoon, bijvoorbeeld een hulpverlener, kunt gaan zoals bijvoorbeeld iemand van het NOC*NSF. Het kan ook zijn dat je, in extreme situaties, zelfs naar de politie zou moeten gaan. Wat je melding ook is, we gaan er samen naar kijken en ervoor proberen te zorgen dat jij je weer prettig en veilig voelt binnen de vereniging.
 
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent De activiteiten van de Vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur.
 
Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de Vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.
 
Bereikbaarheid
Ik ben te bereiken via e-mail vcp@tonidoamsterdamnoord.nl of misschien zie je me wel staan in de kleedkamer of de gangen. Je mag me altijd aanspreken! Samen kunnen wij ervoor zorgen dat T.O.N.I.D.O een veilige omgeving is en blijft, waar iedereen met plezier zijn/haar sport kan beoefenen! Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900-20255.