Gedragsregels

Bij TONIDO vinden we het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten in een goede sociale omgeving. Daarvoor zijn door de vereniging gedragsregels opgesteld. Er zijn gedragsregels voor de leden en gedragsregels voor de ouders/begeleiders van de jeugdleden. Naast gedragsregels hanteren we ook voorschriften voor kleding en haardracht tijdens de trainingen/lessen.
 • Ik accepteer en respecteer een ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Ik val een ander niet lastig.
 • Ik berokken een ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer een ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

 

 

 Gedragsregels ouders/begeleiders:

 

 • Ouders, broertjes, zusjes en vrienden mogen tijdens de training niet in de zaal of in de kleedkamer aanwezig zijn.
 • Het is niet wenselijk dat u tijdens de training blijft kijken. Dit komt de concentratie van de turn(st)ers en de train(st)ers niet ten goede.
 • De aanwezigheid van mannelijke begeleiders in de meisjeskleedkamer is niet toegestaan.
 • U brengt u kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de gym/turnzaal en u haalt uw kind op direct na afloop van de training.
 • Bij het brengen en halen van uw kind beperkt u het contact met de train(st)ers, zodat zij weer kunnen beginnen met de volgende les.
 • U bent telefonisch bereikbaar voor ons tijdens de trainingen zodat wij contact met u kunnen opnemen als dat noodzakelijk is. 
 • Waardevolle spullen kunt u beter thuislaten. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van spullen van u of uw kind(eren).

 

Kledingvoorschriften en haardracht:

De kleding- en haardrachtvoorschriften zijn er vooral ten behoeve van de veiligheid van de turn(st)ers en train(st)ers.

 • Haren dienen vast gedragen te worden in een staart, knot of vlecht.
 • Haarbanden, haar klipjes en andere haaraccessiores zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen.
 • Tijdens de turnlessen is het niet toegestaan om sieraden te dragen
 • Voor de meisjes is het dragen van turnkleding tijdens de turnlessen verplicht. Dat kan een eigen turntenue zijn of een verenigingstenue. De jongens dragen een korte sportbroek met een sporthemd of -shirt.
 • Sportschoenen met harde zolen en sokken zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen. Bij voorkeur wordt er op blote voeten of met soepele turnschoentjes aan getraind.