Privacyverklaring

De gegevens die je als bezoeker aan TONIDO via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tonido verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor de ledenadministratie

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Incasso gegevens
 • Subsidie uit Stadspas of JFS
 • Lesdag en -uren
 • Aanwezigheid in de les (gepland en actueel)

 

Voor de salarisadministratie (wettelijk)

 • BSN
 • Kopie paspoort
 • Contract
 • Loonbelastingverklaring
 • VOG
 • Kopie KNGU licentie

 

Op de website verzamelen wij 2 soorten data:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag als opvolging van een mailcampagne.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TONIDO werkt niet met gegevens die vallen onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummers van leden. Voor medewerkers registreren we de eerder (onder het kopje "voor de salarisadministratie") aangegeven gegevens, omdat deze wettelijk verplicht zijn en omdat anders geen salarisadministratie gevoerd kan worden.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

TONIDO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het functioneel kunnen werken van de ledenadministratie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je daarvoor toestemming hebt gegeven);
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

TONIDO zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

TONIDO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Foto's

Tijdens wedstrijden en/of training kunnen foto's en video's worden gemaakt. In principe gaat TONIDO ervan uit dat op het beeldmateriaal alleen personen voorkomen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden op de Website, Facebook, Instagram en Nieuwsbrieven van TONIDO. Echter in voorkomend geval dat u geen toestemming heeft gegeven of bezwaar heeft tegen deze publicatie, stuur dan een mail naar vcp@tonidoamsterdam.nl en wij zullen het betreffende beeldmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen van het betreffende medium.

 

In kaart brengen van websitebezoek

TONIDO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TONIDO gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voorkomende gegevens kun je zelf aanpassen door in te loggen op de website met je eigen account of via de ClubApp. Tevens kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadmin@tonidoamsterdamnoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. TONIDO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

TONIDO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tonidoamsterdamnoord.nl.

 

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), kijk op www.cbpweb.nl.

Wil je meer informatie over de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.