Kerstvakantie met een week vervroegd

Kerstkaart 2021

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de kerstvakantie voor de basisscholen een week eerder te laten beginnen, heeft het bestuur besloten om ook de kerstvakantie voor de gym- en turnlessen met een week te vervroegen. Het overgrote deel van onze leden zijn kinderen in de basisschoolleeftijd en wij vinden het belangrijk om het risico op coronabesmettingen onder onze leden en hun (groot)ouders zo klein mogelijk te houden.

Dat houdt in dat er vanaf volgende week maandag 20 december geen gym- en turnlessen meer worden gegeven. De lessen vangen weer aan na de kerstvakantie als ook de basisscholen weer beginnen. In ieder geval tot 14 januari wordt er nog les gegeven volgens het alternatieve lesrooster. Zolang de avond lockdown (sporten tot 17:00 uur) van kracht blijft, wordt het alternatieve rooster gehandhaafd. Als de avond lockdown wordt opgeheven wordt er weer volgens het normale rooster lesgegeven.

Wij wensen iedereen hele Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Nieuws Overzicht