Tegemoetkoming

Voor gezinnen kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:

 1. Scholierenvergoeding Amsterdam
  De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), telefoon (020) 346 36 84 of www.dwi.amsterdam.nl. Per kind in het basisonderwijs is de vergoeding € 375,-. Per kind in het voortgezet onderwijs is de vergoeding € 499,-.
 2. Jeugdfonds Sport Amsterdam

  Het Jeugdfonds Sport Amsterdam heeft als doel zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Lees meer op Jeugdfonds Sport of download de Spelregels Jeugdfonds Sport Amsterdam 2018

  • Let op:
   • alleen een bijdrage van het JSF aanvragen is niet voldoende! Ook deze kinderen dienen zich aan te melden bij de ledenadministratie.
   • JSF geeft slechts voor een afgebakende periode geld. Het lidmaatschap bij Tonido stopt automatisch als deze periode voorbij is. Het kind kan dan alleen weer komen sporten als de ouder het lidmaatschap zelf betaalt via automatische incasso, óf als er opnieuw een bijdrage van het JSF is toegezegd.