Lid Worden

Proefles meedoen?

Overweegt u uw kind lid te maken van TONIDO, of overweeg je zelf lid te worden? Als er plek is in het gewenste lesuur bieden we in de laatste 2 weken van de maand proeflessen aan zodat uw kind of uzelf de les kan uitproberen. U kunt uw kind of uzelf aanmelden voor een proefles door het proefles aanvraagformulier in te vullen:
> Proefles aanvraagformulier

Lid worden

Vond je de les leuk? Dan kan je lid worden van de vereniging door een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier krijg je van de train(st)er na de eerste proefles.

Indelen kinderen

De train(st)er bepaalt in welk lesuur uw kind wordt ingedeeld. Dit is onder andere afhankelijk van het geboortejaar van uw kind en de groepsgrootte. Voor sommige leeftijdsgroepen kan er een wachtlijst zijn. Indien uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst, nemen wij contact met u op zodra er ruimte is in een van de groepen.
Als uw kind is geplaatst, worden de door u ingevulde gegevens op het inschrijfformulier in het administratiesysteem van Tonido verwerkt. Tevens wordt hij /zij ingeschreven bij de turnbond KNGU

Contributie

Het lesgeld voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld op:

 • Recreatiegroepen turnen (max. 20 deelnemers): € 120,00 per seizoen voor 1 uur les per week
 • Freerunning, aerial acrobatics, ritmische gymnastiek, kleutergym en Ouder&Kind Gym (max. 12 deelnemers): € 140,00 per seizoen voor 1 uur les per week
 • Wedstrijdgroepen turnen: € 560,00 per seizoen voor 4 uur les per week

Om bij Tonido te kunnen gymmen en turnen moet je lid worden van de vereniging en contributie betalen. Contributie wordt geheven per seizoen. Een seizoen loopt van september tot en met juni.

 • Elk seizoen kent 5 betaaltermijnen van 2 maanden.
  • Termijn 1 - September en Oktober
  • Termijn 2 - November en December
  • Termijn 3 - Januari en Februari
  • Termijn 4 - Maart en April
  • Termijn 5 - Mei en Juni
 • Bij de eerste betaling zal € 15,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • De lesgeld bedragen zijn exclusief KNGU-bondscontributie. Deze bedraagt voor het seizoen 2018/2019 € 22,00 (leden tot 16 jaar) en wordt in 2 termijnen geind.
Contributie-inning vindt plaats in de maanden september, november, januari, maart en mei. Over juli en augustus wordt geen contributie geïnd. De contributie voor nieuwe leden start per maand.

Betaling

De contributie-inning van GV TONIDO wordt verzorgd door ClubCollect. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact met u opnemen en u betaalverzoeken sturen. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u de factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Ook als uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds verloopt de afhandeling hiervan via ClubCollect.

In de (basis)schoolvakanties worden er in de regel geen trainingen gegeven. In totaal bestaat een trainingsseizoen dus uit ongeveer 40 trainingsweken.

Presentielijsten

De train(st)ers houden wekelijks presentielijsten bij. Dit gebeurt onder andere om de administratie op orde te houden. Geef daarom eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan de lessen, zo snel mogelijk door aan de train(st)er (voorbeelden: ziekte, blessure, voorkeur voor een ander lesuur; extra lessen; verhuizing, ander telefoonnummer e.d.).

Opzeggen

Eventueel opzeggen van het lidmaatschap kan per betaaltermijn. Opzeggen kan tot 1 maand voor het aflopen van een termijn. Wil je dus stoppen voor 1 november, zorg er dan voor dat je voor 1 oktober opzegt. Doe je dit niet en zeg je bv pas op 10 oktober op, dan ben je verplicht om ook termijn 2 nog te betalen. Dit heeft te maken met de planning van de trainers die wij moeten betalen. Doen we dit niet dan zou daardoor de contributie hoger moeten worden. Uiterlijke opzegdata zijn dus: 31 juli, 30 september, 30 november, 31 januari en 31 maart.

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk of via email (ledenadmin@tonidoamsterdamnoord.nl) aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.