Lid Worden

Proefles meedoen?

Overweegt u uw kind lid te maken van TONIDO? Als er plek is in het gewenste lesuur bieden we in de laatste 2 weken van elke maand proeflessen aan zodat uw kind de les kan uitproberen. U kunt uw kind aanmelden voor een proefles door het proefles aanvraagformulier in te vullen:
> Proefles aanvraagformulier

Lid worden

Vond uw kind de proefles leuk dan kunt u hem/haar lid maken van de vereniging door een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier krijgt u van de train(st)er na de eerste proefles.

Indelen kinderen

De train(st)er bepaalt in welk lesuur uw kind wordt ingedeeld. Dit is onder andere afhankelijk van het geboortejaar van uw kind en de groepsgrootte. Voor sommige leeftijdsgroepen kan er een wachtlijst zijn. Indien uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst, nemen wij contact met u op zodra er ruimte is in een van de groepen.
Als uw kind is geplaatst, worden de door u ingevulde gegevens op het inschrijfformulier in het administratiesysteem van Tonido verwerkt. Tevens wordt hij/zij ingeschreven bij de turnbond KNGU

Contributie

Om bij Tonido te kunnen gymmen en turnen moet je lid zijn van de vereniging en contributie betalen. De contributie bestaat uit het lesgeld en de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen daarnaast ook nog éénmalig €15,00 inschrijfkosten. Het lesgeld voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld op:

  • Recreatiegroepen turnen (max. 20 deelnemers): € 120,00 per seizoen voor 1 uur les per week.
  • Aerial acrobatics, ritmische gymnastiek, kleutergym (Nijntje Beweegdiploma), Ouder & Kind gym, jongensturnen 9+ en meisjesturnen 14+ (allen max. 12 deelnemers): € 140,00 per seizoen voor 1 uur les per week.
  • Talentgroep turnen jongens: € 280,00 per seizoen voor 2 uur les per week.
  • Voorselectie en wedstrijdgroepen turnen/ritmische gymnastiek: € 560,00 per seizoen voor 4 uur les per week. Wedstrijdgeld voor deelname aan wedstrijden wordt apart en achteraf in rekening gebracht.

De bondscontributie wordt door de KNGU per kalenderjaar vastgesteld. Voor 2019 bedraagt deze €22,00 voor leden tot 16 jaar, €27,00 voor leden van 16 jaar en ouder.

Contributie wordt geheven per seizoen. Een seizoen loopt van september tot en met juni. Elk seizoen kent 5 betaaltermijnen van 2 maanden:

  • Termijn 1 - September en Oktober
  • Termijn 2 - November en December
  • Termijn 3 - Januari en Februari
  • Termijn 4 - Maart en April
  • Termijn 5 - Mei en Juni
Contributie-inning vindt plaats in de maanden september, november, januari, maart en mei. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd.

Betaling

De contributie-inning wordt verzorgd door ClubCollect. Via SMS en/of e-mail ontvangt u bericht van ClubCollect. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u de factuur inzien, downloaden en betalen. Tevens kunt u kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. Ook als uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage van het Jeugdfondssport verloopt de afhandeling hiervan via ClubCollect.

Presentielijsten

De train(st)ers houden wekelijks presentielijsten bij. Dit gebeurt onder andere om de administratie op orde te houden. Geef daarom eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan de lessen, zo snel mogelijk door aan de train(st)er (voorbeelden: ziekte, blessure, voorkeur voor een ander lesuur; extra lessen; verhuizing, ander telefoonnummer e.d.).

In de (basis)schoolvakanties worden er in de regel geen trainingen gegeven. In totaal bestaat een trainingsseizoen dus uit ongeveer 40 trainingsweken.

Opzeggen

Eventueel opzeggen van het lidmaatschap kan per betaaltermijn. Opzeggen kan tot 1 maand voor aanvang van de volgende betaaltermijn. Wil je bijvoorbeeld stoppen per 1 november, zorg er dan voor dat je voor 1 oktober opzegt. Doe je dit niet en zeg je bv pas op 10 oktober op, dan ben je verplicht om ook termijn 2 (november-december) te betalen. Dit heeft te maken met de planning van de trainers die wij moeten betalen. Doen we dit niet dan zou daardoor de contributie hoger moeten worden. Uiterlijke opzegdata zijn dus: 31 juli, 30 september, 30 november, 31 januari en 31 maart.

Opzeggingen dienen altijd via e-mail (ledenadmin@tonidoamsterdamnoord.nl) aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.