Contributie

Om bij Tonido te kunnen gymmen en turnen moet je lid zijn van de vereniging en contributie betalen. De contributie bestaat uit het lesgeld en de bondsbijdrage. Nieuwe leden betalen daarnaast ook nog éénmalig €15,00 inschrijfkosten. Het lesgeld voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld op:

  • Recreatiegroepen turnen (max. 20 deelnemers): € 120,00 per seizoen voor 1 uur les per week.
  • Aerial acrobatics, ritmische gymnastiek, kleutergym (Nijntje Beweegdiploma), Ouder & Kind gym, jongensturnen 9+ en meisjesturnen 14+ (allen max. 12 deelnemers): € 140,00 per seizoen voor 1 uur les per week.
  • Talengroep turnen jongens: € 280,00 per seizoen voor 2 uur les per week.
  • Voorselectie en wedstrijdgroepen turnen/ritmische gymnastiek: € 560,00 per seizoen voor 4 uur les per week. Wedstrijdgeld voor deelname aan wedstrijden wordt apart en achteraf in rekening gebracht.

De bondscontributie wordt door de KNGU per kalenderjaar vastgesteld. Voor 2019 bedraagt deze €22,00 voor leden tot 16 jaar, €27,00 voor leden van 16 jaar en ouder.

Contributie wordt geheven per seizoen. Een seizoen loopt van september tot en met juni. Elk seizoen kent 5 betaaltermijnen van 2 maanden:

  • Termijn 1 - September en Oktober
  • Termijn 2 - November en December
  • Termijn 3 - Januari en Februari
  • Termijn 4 - Maart en April
  • Termijn 5 - Mei en Juni
Contributie-inning vindt plaats in de maanden september, november, januari, maart en mei. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd.

Betaling

De contributie-inning van GV TONIDO wordt verzorgd door ClubCollect. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact met u opnemen en u betaalverzoeken sturen. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u de factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Ook als uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds verloopt de afhandeling hiervan via ClubCollect.

In de (basis)schoolvakanties worden er in de regel geen trainingen gegeven. In totaal bestaat een trainingsseizoen dus uit ongeveer 40 trainingsweken.

> CONTRIBUTIEREGLEMENT GV TONIDO