Vrijwilligers

Tonido is een amateursportvereniging, u wordt dus lid van Tonido, u bent geen klant van Tonido. Lid worden van onze vereniging geeft u bepaalde rechten, maar schept ook bepaalde verplichtingen. Rechten zijn onder andere de toegang tot onze accommodatie, het krijgen van trainingen en het meedoen aan wedstrijden. Verplichtingen zijn bijvoorbeeld het betalen van contributie en het naleven van ons reglement.

Zoals elke vereniging kan ook Tonido alleen maar bestaan en functioneren als de leden zich daarvoor inzetten. Bestuursleden, juryleden, contactouders, wedstrijdorganisatoren: het zijn allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Hoe meer mensen deze taken op zich nemen, hoe beter het is, vele handen maken zoals u weet licht werk.

Alle taken zijn belangrijk, maar een aantal taken zijn essentieel: bestuurswerk moet gedaan worden, anders wordt de vereniging niet bestuurd. Juryleden moeten er zijn, anders is het voor onze turnsters niet mogelijk om aan wedstrijden mee te doen!! Het is goed als u zich dit realiseert. Hopelijk vraag u zich dan namelijk ook af of, en zo ja hoe, u een bijdrage kan leveren aan de vereniging.

Bent u goed in organiseren, communiceren of in plannen, heeft u verstand van financiƫn of vindt u het leuk om een nieuwsbrief te maken of wilt u een jurycursus te volgen, neem dan contact met ons op via info@tonidoamsterdamnoord.nl.